Aktualności

O Centrum

Do zadań Centrum należy m.in.: prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, szkoleniowej, w zakresie ochrony własności intelektualnej, wewnątrzuczelniana pomoc w transferze technologii oraz w wykorzystaniu innowacyjności przez podmioty zewnętrzne oraz pośrednictwo w procesie wykorzystania potencjału Uniwersytetu w gospodarce.

Kontakt

dr Dariusz Mikołajewski - Dyrektor CTTI UKW
dmikolaj@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Transferu Technologii i Innowacji
Chodkiewicza 30, pawilon F, pok. 19 b, tel. +48 52 341 91 29